Artikkel i Norske kunsthåndverkere

I anledning Norske Kunsthåndverkeres 40-års jubileum arrangerer Galleri Format Oslo en markering med Elisa Helland-Hansen. Helland-Hansen vil vise et utvalg fra sitt 40 årige virke som keramiker i tillegg til at hun vil vise flere nyere arbeider.
Les artikkelen i norskekunsthandverkere.no

1497 898 ELISA HELLAND-HANSEN
Skriv inn søkeord her