Tekanne, 2010

Porselen brent til 1300 grader
Skriv inn søkeord her