Stempel

Alle arbeidene mine blir signert med stempel. Det forteller at gjenstandene er unika og håndlaget av meg. Stempelet er todelt. Initialene EHH forteller at det er meg, Elisa Helland-Hansen som har laget det, det andre angir hvilket år. Stempelet med årstall fungerer bl.a som et garantisymbol ved kjøp av ildfaste fat og former. Jeg gir ett års sprekkgaranti på disse arbeidene så sant brukerveiledningen blir etterfulgt.

Bruk av signaturstempel blant studiokeramikere er relativt nytt i Norge. Fram til ca. 1970 var det mer vanlig med innrisset eller malt navnetrekk her til lands. I England, USA og Japan derimot har de lengre tradisjoner for bruk av stempel.

Under min utdanning var jeg inspirert av engelske og japanske tradisjoner, også deres måte å signere gjenstandene på.  I England er det utgitt en bok som heter «British Studio Potters´Marks». Signaturstempelet har fulgt mine arbeider fra starten av mitt virke som keramiker. I 1990 skiftet jeg etternavn fra Mørk til slektsnavnet Helland-Hansen. Derav skifte fra EM til EHH.

Skriv inn søkeord her